Konya, bağrında iki tür müzik barındırır: Kendilerine özgü tavırlarıyla Türk kültürünün damıtılmış hâli olan Konya türkülerini ve Anadolu tasavvufunun mükemmel bir örneği olan Mevlevi musikisini.

Konya türkülerini dinlerken bağlamanın ve kaşığın ritmi, âdeta atalarımızın dörtnala Anadolu’ya gelen atlarının ayak seslerini çağrıştırır. Nevi şahsına münhasır Konya türküleri, sizi bir anda sarıp sarmalar ve yaşanmışlıkların dünyasına götürür.

Selçuklularla birlikte Anadolu’ya gelen tasavvuf, Hoca Ahmet Yesevi’nin öğrencileri...

Daha fazla gör