Karatay’ın tarihsel yerleşimi prehistorik döneme kadar uzanır. Yapılaşma Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerinin karakteristik özelliklerini taşır. Ulusal ve uluslararası tarih, kültür ve turizm değerlerimizin başında gelen Karatay´da bulunan Mevlâna Müzesi’ni her yıl 1 milyon 300 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyaret eder. Karatay Çini Eserler Müzesi, Kemaliye Medresesi, Şemsi Tebrizi Türbesi, Koyunoğlu Müzesi, Sultan Selim Camii, Şerafettin Camii, Yusufağa Kütüphanesi ve Mevlâna Kültür Merkezi ilçedeki kültür varlıklarıdır.

Karatay ilçesinin...

Daha fazla gör

5 Duyu