Konya, tarihler boyunca, şimdiye dek keşfedilmiş en gelişkin Neolitik yerleşim merkezlerinden biri olarak öne çıkan Çatalhöyük’ten, tarihler boyunca ticarî ve sosyal hayata yön vermiş Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarına; Selçuklu mimarîsinin en ihtişamlı örneklerinden, insanlık tarihine ışık tutan bir dizi antik kente kadar görülmeye değer birçok değerimizi kucaklamıştır.

Her biri eşsiz bir güzelliğe sahip bu mekân ve eserlerde, Konya tarihini, bu kadim şehrin belki de en belirleyici özelliklerinden biri olarak öne çıkan tasavvuf ve hoşgörü geleneklerini,...

Daha fazla gör