Beslenme mecburiyeti, insanların ilk çağlardan bu yana yemekle ilgili birtakım kurallar geliştirmelerine neden olmuştur. Bu kurallar zaman içinde toplumların kendi yapı ve değerleri ile birleşerek o topluma özgü mutfak kültürünü yaratmıştır. Dünyanın ünlü mutfakları arasında yer alan Türk Mutfağı da böyle bir gelişimin ürünüdür. Türkler Anadolu’ya ilk geldiklerinde, ve kurdukları Selçuklu Devletinde başkent olan Konya mutfağı tamamen Türk mutfağı ve kültürünü yansıtmaktadır.

İnsanoğlunun ilk yerleşik düzene geçtiği, tarım ve hayvancılığa başladığı...

Daha fazla gör