Konya İline bağlı bir merkez ilçesi Selçuklu’ya hoşgeldiniz! Nüfus ve gelişmişlik bakımından Konya’nın en büyük ilçesi olan Selçuklu, ismini Konya’yı başkent yaparak tarihteki sarsılmaz yerine oturtan Selçuklulardan almıştır.

Selçuklu, Anadolu Selçuklularına başkentlik yapmış, bağrında sultanlar yetiştirmiş, Osmanlı İmparatorluğu’na beşiklik ve kılavuzluk yapmıştır. Konya’yı her alanda gururla temsil etmektedir.

5 Duyu